Hangi ücret grubunda sıralama yapmak istiyorsunuz?

* Bankaların ilan edilen tarifeler dışındaki alt kalemler ile ilgili tarifelerine, bankanın kendi internet sitesinden ulaşılabilmektedir.

Bireysel Krediler
(TL/YP)
 • Tahsis Ücreti
 • Ekspertiz Ücreti
 • Taşınır ve Taşınmaz Rehin Ücreti
 • Erken Ödeme Tazminatı
Sırala
Mevduat / Katılım Fonu
(TL/YP)
 • Para Çekme Ücreti
Sırala
Para Ve Kıymetli
Maden Transferleri (TL/YP)
 • Elektronik Fon Transferi / Kıymetli Maden Transferi Ücreti
 • Havale
 • Uluslararası Fon Transferi ve Mesajlaşma Ücreti
 • Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST)
Sırala
Kredi Kartları (TL/YP)
 • Yıllık Üyelik Ücreti
 • Ek Kart Yıllık Üyelik Ücreti
 • Kart Yenileme Ücreti
 • Nakit Avans Ücreti
Sırala
Diğer (TL/YP)
 • Kiralık Kasa Ücreti
 • Kampanya ve Ürün Hizmetler Ücreti
 • Aracılık Hizmetleri Ücreti
 • Arşiv-Araştırma Ücreti
 • Onaya Bağlı Bildirim
 • Başka Kuruluş Atm'sinden Yapılan İşlem Ücreti
Sırala
Çek ve Senet İşlemleri
 • Çek İşlemleri
 • Senet İşlemleri
Sırala
Menkul Kıymet İşlemleri
 • MKK Ücretleri
 • Saklama Hizmetleri
 • Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırımlarına Katılım
 • Alım Satım İşlemleri
 • Öneşleme Sonrası Üyelerarası Menkul Kıymet Transferi
 • Nakit Ödeme Hizmetleri
 • Repo İşlemleri
 • Menkul Kıymet Saklanması
 • Altın İşlemleri
 • Menkul Kıymet Virman İşlemleri
 • Yurt Dışı Piyasalar
 • DİBS İhaleleri
 • Pay Senedi Alış - Satış Emirleri
 • Sabit Getirili Menkul Kıymet Alış - Satış
 • TL DİBS İhaleleri
 • YP DİBS İhaleleri
 • ELÜS İşlemleri
 • Diğer
Sırala